PARKOUR

Produktová řada Parkour přichází s jedinečnou šancí, jak rozpohybovat mládež. Parkourové herní prvky nabízí šanci realizace pro děti a teenegery, kteří nechtějí být organizovaní v klubech. Současně je vhodným doplňkem výuky tělesné výchovy na školách zábavnou a atraktivní formou.

Myšlenka parkouru
Parkour (někdy též Le Parkour a také jako zkratka PK) neboli l'art du déplacement (umění pohybu/ umění přemístění) je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí - od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi - a může být provozován jak ve městě, tak na venkově.

Vyvinuto s profesionály

Společnost Lappset vyvinula Parkourové prvky a hřiště ve spolupráci s profesionály, zejména pak finským guru parkouru Spiderem. Dalším garantem byli akademičtí i praktičtí specialisté na pohyb, zejména teenagerů, a Finská parkourová asociace.
Parkourové hřiště není primárně určeno nejlepším, ti obvykle používají pro své vrcholné výkony volný terén. Je pro ně však výborným nástrojem pro trénink a je určeno hlavně těm, kteří potřebují bezpečně začít a dělat první krůčky. Je zde možné vidět paralelu se sjezdovým lyžováním, kdy se základy učíme v bezpečném prostředí na svazích různé obtížnosti, a až ty nejlepší mohou zkoušet jízdu ve volném terénu. Výsledkem jsou desítky úspěšných projektů na celém světě a také nová hřiště vznikající v Čechách. Na vývoji některých z nich se konzultačně podílí i skupina parkourových specialistů InMotion (Pavel Cibulka, tel. 774 454 433). 

Pavel Cibulka říká: "Parkour je moderní sportovní disciplína, která se rozrůstá všude po světě a zvláště mezi mládeží získává velkou oblibu. V některých menších městech kompenzují parkourové parky nedostatek některých typů překážek (hrazdy, trubkové konstrukce atd.) a naopak ve velkých městech přispívají k setkávání parkouristů na jednom místě. Parkourové parky slouží k tréninku skoků a pohybů, které se poté využívají v přirozeném městském prostředí. " 


Propojení s internetem a moderními medii

Na sociálních sítích i ostatních informačních kanálech se nachází množství skupin parkouristů, a to z řad profesionálů i amatérů. Zároveň se zde nachází ohromné množství příkladů, klipů a možností vlastních prezentací výkonů, akcí.... Toto vše spolu s QR kódy umístěnými na jednotlivých nářadích na hřištích, které ukazují po skenování telefonem a spuštění klipu, jak to které zařízení používat. Tyto všechny věci jsou pak opravdovým lákadlem dnešní mladé generace.


Doplněk výuky Tělesné výchovy na školách zábavnou formou

Výuka gymnastiky v tělocvičnách, na dle našeho názoru zastaralém tělocvičném nářadí, není pro současnou generaci zábavná a ani přínosná. Také učitel se může v jeden okamžik věnovat pouze jednomu cvičícímu a ostatní logicky z nedostatku činnosti zlobí. Klasické tělocvičné nářadí obvykle nenabízí jednodušší alternativy pro ty méně pohyblivé a šikovné, a právě těchto dětí vinou nadváhy až obezity rychle přibývá. Výsledkem je odpor takových dětí k pohybu vůbec.
Parkourové prvky, jak je nabízíme my, jsou certifikovány dle ČSN EN 1176 a jsou vhodné i pro cvičení mládeže do 14 let, tzn. i dětí základních škol. Prvky nabízejí cvičení od jednoduchých cviků k těm složitým a nehrozí absolutně zranění. Příkladem jsou nízká zábradlí, která skvěle slouží pro začátek k udržování rovnováhy a nahrazují klasickou kladinu, pro ty, kteří to zvládnou, pak třeba pro skákání napřesno na značky nebo z jednoho zábradlí na druhé. Také hrazdy umožňují začínat ve visu a později dělat přítahy, či výmyky a končit složitým a náročnými cviky na hrazdě i bradlech.

Šance realizace pro děti a teenegery, kteří nechtějí být organizování v klubech

Soutěžení nutí lidi bojovat proti sobě pro přízeň davu a/nebo pro výhody plynoucí ze změny přístupu několika obchodníků. Parkour je jedinečný a nemůže být soutěžním sportem, protože tak ignoruje svůj nesobecký základ seberozvoje. Kdyby se parkour stal sportem, bylo by těžké učit a šířit parkour jako nesoutěžní aktivitu. A nový sport by se šířil pod jménem parkour, ale už ne s jeho základní filosofií.

Pro parkour není potřeba žádné speciální vybavení. Stačí jakékoliv pohodlné oblečení. To podporuje ty, kteří nemají zkušenosti s pohybem a cvičením.

Možnost nalezení realizace pro ty, kteří nejsou z důvodu svého postoje k životu nebo sociálními podmínkami tzv. "mainstreamem" těch organizovaných a soutěživých, snižuje riziko kriminality mladistvých. Může je oslovit taková myšlenka, stanou se součástí nějaké parkourové komunity, která se absolutně vyděluje větší konzumaci alkoholu a drogám vůbec. Parkourista je i s ohledem na náročnost svých výkonů ryzým sportovcem, a to je přece příklad hodný následování.