Parkourem se baví děti a teenegeři po celé ČR

Parkourová hřiště vznikají jedno po druhém po celé ČR. Parkour děti baví a je i zajímavým doplňkem hodin tělesné výchovy pro školy. Děti a teenegeři sdílí svá videa a motivují jeden druhého překonávat těžší překážky a vylepšovat své výkony. Informační tabule s QR kódy dává návod, jak s parkourem bezpečně začít. Monolitická pryžová dopadová plocha bezpečně tlumí dopady a je dobrým odrazovým můstkem pro kombinaci skoků.